Пројекат “Западна Србија-Мађарска – могућности за СМАРТ пословање”

Контекст пројекта је усмерен на пружање подршке уравнотеженом и друштвено-економском развоју привреде на простору Западне Србије, кроз следеће: А) јачање конкурентности МСП сектора (најмање 20 МСП из Подриња, Мачве и Колубаре) за ширење на нова тржишта (тржиште Мађарске), добијањем одговарајућег сертификата извозника и Б) јачањем институционалних капацитета РРА ПРР као организација за подршку пословању (БСО) за пружање подршке увођењу корпоративног друштвено одговорног пословања компанија у региону. То наравно захтева увођење нових технологија, већа улагања у производњу и иновације, повећање броја запослених, повећање профита и слично. Предмет пројекта су мале породичне компаније, компаније у власништву жена и корпоративно друштвено одговорне компаније као носиоци развоја економије у региону западне Србије.

Предмет пројекта су

Мале породичне компаније

Компаније у власништву жена

Корпоративно друштвено одговорне компаније као носиоци развоја економије у региону западне Србије

Пројекат предвиђа следеће

Активности

Организовање пословних састанака представника МСП-а из западне Србије (Подриње, Мачва и Колубара) са мађарским предузетницима (један радни дан у СЕР-у и Мађарској);

Избор 5 малих компанија за сертификацију и увођење међународних стандарда (ISO, HACCP, итд.) неопходних за извоз на тржиште ХУН и ЕУ;

Извођење предавања за обуку и експертизу усмерених на извоз МСП-а;

Увођење услуге пружања подршке корпоративно друштвено одговорним предузећима РДА Лозница и оснивање Међуопштинске радне групе за пружање подршке и спровођења ДОП-а;

Израда Водича за извоз и интернационализацију производа (HUN-SER);

Посета сајму у Мађарској

Новости

Контактирајте нас

Изборник